برترین ها: تماشای حیوانات در طبیعت بسیار جالب است. اما دیدن صدها یا هزارها حیوان یک شکل و یک مدل خیلی هیجان انگیزتر است. تصور کنید هزاران سفره ماهی با هم در آب حرکت کنند. یا صدها پرنده در یک دسته بسیار منظم با هم پرواز کنند، این صحنه ها فوق العاده هستند.

اصولا این حرکت های دسته جمعی هنگام مهاجرت حیوانات و پرندگان مشاهده می شود. هر ساله، با تغییر فصل، انواع پرنده ها، ماهی ها، پستاندارها، خزنده ها و ... در سراسر جهان از محل زندگی خود مهاجرت می کنند. دلیل این کار مشخص نیست اما هر چه هست، منظره های جالب توجهی دارد که ما تصاویر برخی از آنها را برایتان گردآوری کرده ایم.

1. مهاجرت دسته جمعی سفره ماهی ها – مکزیک2. مهاجرت دسته جمعی ایبیس (لک لک های گرمسیری)3. مهاجرت دسته جمعی کرم شب‌تاب - ژاپن4. مهاجرت دسته جمعی5. مهاجرت دسته جمعی فلامینگو6. مهاجرت دسته جمعی پروانه7. مهاجرت دسته جمعی پلیکان سفید8. مهاجرت دسته جمعی درنا9. مهاجرت دسته جمعی فیل دریایی10. مهاجرت دسته جمعی پروانه ها11. مهاجرت دسته جمعی گوزن وحشی12. مهاجرت دسته جمعی گوزن شاخ طلایی13. مهاجرت دسته جمعی چتر دریایی14. مهاجرت دسته جمعی ماهی های بچه زا15. مهاجرت دسته جمعی پروانه ها - بولیوی16. مهاجرت دسته جمعی بوفالوهای آفریقایی17. مهاجرت دسته جمعی خرچنگ های قرمز18. مهاجرت دسته جمعی بزکوهی - نامبیا19. مهاجرت دسته جمعی خفاش20. مهاجرت دسته جمعی ملخ - ماداگاسکارمنبع : برترینها