مشرق: درگیری خونین دو شیر نَر بر سر تصاحب شیر ماده در پارک ملی کنیا.

منبع : برترینها