سلام.
2عروس ماده ی بالغ لوتینو
1عروس نر لوتینوی بالغ
1عروس نر خاکستری تازه بالغ آماده ی فروش هستن. لوتینوها دونه ای 300 و خاکستری 200 هزارتومن هستن. همگی وحشی هستن و جفت هم نداشتن که سابقه جوجه داشته باشن. تهران هستم. قابل ارسالن.فرستاده شده از ALCATEL ONE TOUCH 6040Dِ من با Tapatalk