سرشماری حیات وحش پارک ملی گلستان در زیستگاه های قوچ و میش و آهو

۲۲ آذر ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: سرشماری پاییزه حیات وحش پارک ملی گلستان در زیستگاه های قوچ و میش وحشی و آهو طی هفته گذشته با حضور محیط بانان و کارشناسان حفاظت محیط زیست استان گلستان به انجام رسید.
احمد دباغیان مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گفت: نتایج این سرشماری و میزان رشد یا کاهش جمعیت دو گونه مذکور نسبت به دروه گذشته پس از آنالیز و جمع بندی اطلاعات بدست آمده بزودی اعلام خواهد شد.
کلیه تصاویر این گزارش مربوط به سرشماری پاییزه حیات وحش پارک ملی گلستان طی هفته گذشته می باشد.