Iris Peste زمانی که متوجه مشکلات حرکتی لاکپشتش شد او را به یک دامپزشک برد.

دکتر Carsten Plischkeبا معاینه آن لاکپشت متوجه شد بدلیل مشکلات انگلی این لاکپشت توان حرکتی بسیار ضعیفی دارد و توان حرک بدن سنگین خود را ندارد. او با استفاده از تعدادی از قطعات بازی های جورچین لگو که متعلق به فرزندش بود توانی دوباره به این لاکپشت ضعیف بخشیده است تا بتواند مجددا حرکت کند.