برتین ها: «استیو اسپاتزر»، عکاس و مراقب پرندگان، چندی پیش در دریاچه پارک Loyola در شیکاگو شاهد صحنه عجیبی بود. او به طور بسیار جالبی دید که یک جغد شاخ‌دار در حال شنا در دریاچه است.

گویا این جغد مورد حمله دو باز قرار گرفته بوده و برای فرار به آب پناه برده بوده است. اسپاتزر هم فورا برای کمک به دریاچه رفته اما با کمال تعجب دیده که جغد شاخ‌دار در حال شنا کردن است. و جالب جغد مثل آدم ها سرش را بیرون آب نگه داشته و شنا می کرده است.


منبع : برترینها