تاپ ناپ: نام این ماهی غیر عادی و عجیب سیاه بلع است. شکم بزرگش این اجاره را به او میدهد که طعمه های بزرگتر از خودش را نیز ببلعد و درون شکم ذخیره کند. گفته میشود این ماهی ها میتوانند حیواناتی با جثه 10 برابر بزرگتر از خودشان را نیز ببلعند. بیشتر سیاه بلع های دیده شده قبلا مرده بودند و دلیل آن هم لقمه بزرگ تر از دهانشان بوده است. زمانی که سیاه بلع در اندازه طعمه اش اشتباه میکند و طمع باعث خوردن حیوانات بسیار بزرگ میشود شکمش از پشت پاره شده و کشته میشود.

منبع : برترینها