برترین ها: برف زیبایی های بسیاری دارد. در روزهای سرد زمستانی وقتی همه جا پر از گِل و آلودگی است، سپیدی برف ها جاذبه بسیاری دارند و برق زدن دانه های آن زیر نور آفتاب، نگاهِ آدم را پر می کند. البته این رحمت خداوندی گاهی نیز خطرناک است و می تواند موجب مرگ انسان ها یا موجودات دیگر بشود.

اما اگر بخواهیم از موارد منفی صرف نظر و فقط روی زیبایی های تمرکز کنیم، باید گفت دانه های برف و مناظری که این ریزهای سرد و دوست داشتنی می سازند، فوق العاده است. این برف ها ناگهان می شوند یک منظره شگفت‌انگیز که آدم از دیدنشان در جای خود میخکوب می شود.

در ادامه این آلبوم تصاویر بسیار زیبا از این مناظر را برایتان انتخاب کرده ایم تا از دیدنشان لذت ببرید.
منبع : برترینها