محل نگهداري همستر
همسترها در شرايط طبيعي لانه اي به عمق 1 تا 2 متر در زيرزمين حفر كرده و زندگي خود را در آن سپري مي كنند . آنها در فصل زمستان در اين محل به خواب زمستاني مي روند . ولي يك همستر خانگي ، در قفس زندگي مي كند و خواب زمستاني هم ممكن است براي وي معني نداشته باشد . چرا كه شرايط دما ، نور و ... (كه زمان اين خواب را براي وي تعيين مي كند) با محيط طبيعي اش متفاوت است . با وجود اين ، زندگي در قفس بري همستر چندان مشكل نخواهد بود و آنها به مراقبت زيادي نياز ندارند . با اين حال بايد براي تأمين رفاه و آسايش وي و كاهش خطرات احتمالي ، شرايط ايده آلي را در قفس برايش مهيا سازيد .

طراحي و جنس قفسي كه براي اين حيوان خانگي انتخاب مي كنيد بايد به گونه اي باشد كه آسيبي به وي وارد نسازد و در عين حال قابل جويدن بوسيله حيوان نيز نباشد .

قفس بايد از فضاي كافي برخوردار باشد و بهتر است كه حداقل به ابعاد 30×50×65 سانتيمتر باشد . در ضمن شكل و طراحي آن بايد به گونه اي باشد كه تميز كردنش براحتي امكانپذير باشد . استفاده از قفسهاي چند طبقه توصيه نمي شود . كف قفس را بايد از موادي مانند خاك اره ، ماسه نرم و شن و ... بپوشانيد تا رطوبت اضافي را جذب كند . بهتر است موادي كه براي بستر استفاده مي كنيد قابل جويدن براي همستر نبوده و ضخامتشان نيز از 7 سانتيمتر كمتر نباشد . از آنجايي كه همسترها حيوانات پر تحركي بوده و عدم تحرك و جنب و جوش موجب افسردگي و ناراحتي آنها مي شود ، بايد اسباب تفريح و بازي آنها را در قفس فراهم سازيد . اين اسباب بازي مي تواند شامل سرسره ، حلقه هاي سرگرم كننده ، توپ و ... باشد .

ظروف غذا و آب را در گوشه اي از قفس و به گونه اي ثابت كنيد كه محتوياتشان به آساني نريزد . به ياد داشته باشيد كه همسترها حيوانات بسيار تميزي هستند بنابراين اگر يك محل مناسب در قسمتي از قفس براي دفع و ادرار كردنشان مهيا سازيد ، آنها در محل مذكور دفع ادرار و مدفوع خواهند كرد و تميز كردن قفس ، براي شما راحتتر خواهد بود .محل قفس همستر بايد در جايي مناسبي از لحاظ شرايط نور ، دما و ... باشد . براي مثال چون همسترها حيوانات شبكاري بوده و روزها را در خواب سپري مي كنند و در واقع چشمان آنها براي قرار گرفتن در برابر نور زياد تكامل نيافته است ، اين محل بايد به دور از تابش مستقيم آفتاب و نور شديد باشد . از طرف ديگر كاهش زياد نور و همچنين دما (به زير 4 تا 5 درجه سانتيگراد) باعث خواهد شد تا حيوان به خواب زمستاني برود . بنابراين اگر دوست نداريد كه همسترتان را در خواب زمستاني ببينيد ، بايد اين مسأله را نيز در نظر داشته باشيد . بهترين دما براي نگهداري همستر بين 25 تا 26 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي 50 درصد مي باشد .

نكته ديگري كه در مورد امكانات داخل قفس همستر بايد در نظر داشته باشيد اين است كه چون اين حيوانات بطور غريزي تمايل دارند درون سوراخ و حفرات پنهان شوند . بهتر است كه يك قوطي ، يا يك قطعه لوله ای استوانه اي درون قفس وي قرار دهيد تا در مواقعي كه دوست دارد ، درون آن مخفي شود . به ياد داشته باشيد كه موقع زايمان بايد فضاي بيشتري را براي حيوان مهيا سازيد .