ایرنا: با شروع فصل سرما پرندگان از گونه های مختلف نظیر سار ،مرغان دریایی، عقاب و کلاغ به محل دفع و پردازش زباله های تهران در منطقه ****** هجوم می آورند. روزانه بیش از 7 هزار تن زباله در این منطقه پردازش می شود.منبع : برترینها