فردا: سامبو، فیلی است که سالهای زیادی در کامبوج برای حمل گردشگردان از آن استفاده می شد، بازنشسته شد. فیلبان او در کنار سامبو در مراسم خداحافظی از این فیل محبوب عکس یادگاری می گیرد.
منبع : برترینها