فرارو: برخلاف مسابقات گاوبازی در اسپانیا که به خونریزی و مرگ فجیع گاو ختم می‌شود ساکنان منطقه "فجیره" در امارات مسابقه گاوبازی به راه می اندازند که مدعی هستند بدون خونریزی و با کمترین آسیب گاوها برگزار می‌شود.

مبارزه گاوها در حومه شهر فجیره یکی از شیخ نشین های امارات متحده عربی از سالها قبل رسم شده و آخر هفته ها مردم را از نقاط مختلف به این منطقه می کشاند.

اگر در روزهای تعطیل کمتر از یک ساعت از مرکز شهر دوبی به سمت فجیره رانندگی کنید در حومه شهر صدها تن را می بینید که برای تماشای نبرد گاوها گرد هم آمده اند. در اینجا بر خلاف نبرد گاوها در اسپانیا که با خونریزی و صحنه های خشونت بار همراه است صاحبان گاوها مراقب هستند که کمترین آسیب به گاوشان وارد شود و به همین خاطر لحظاتی که گاوها به هم آسیب می رسانند با طناب هایی که به آنها بسته شده مانع اینکار می شوند. با این وجود شاخ های تیز گاوها در برخی مواقع کار خود را می کند و به حریف آسیب می‌زند.

دراینجا به دلیل قوانین شرعی شرط بندی بر روی گاوها ممنوع است و تماشاگران مسابقه گرد گاوها حلقه می‌زنند و بازی را تماشا می‌کنند. احمد جداله عکاس رویترز از نبرد گاوها در فجیره عکاسی کرده که در زیر می بینید.

منبع : برترینها