آژانس عکس تهران: پارک ژوراسیک واقع در میدان بهرود سعادت آباد در آساتانه بهره برداری و افتتاح قرار دارد.منبع : برترینها