شفقنا: گاو سه‌دست و گوساله سه‌چشم، آخرین نمونه‌هایی هستند که در هند مورد تقدیس قرار گرفته‌اند.

در هند که بودائیان گاو را محترم می‌شمرند، تعلق خاطر به این موجود به گونه‌ای است که حتی گاوهای ناقص‌الخلقه که ناشی از جهش‌های ژنتیکی هستند نوعی معجزه بر شمرده شده و تقدیس می‌شوند.

در آخرین نمونه‌ها گوساله‌ای سه چشم و گاوی سه دست به عنوان معجزاتی از جانب خدایان هند و بر شمرده شده‌اند و مردمان از اقصی نقاط برای دیدار و لمس این گاوها به محل نگهداری آنها مراجعه می‌کنند.

صاحب گوساله سه چشم در ایالت تامیل نادو این حیوان را نماینده‌ای از جانب خدای سه چشم بودائیان به نام شیوا می‌داند و از سوی دیگر صاحب گاو سه دست معتقد است هر زن حامله‌ای این گاو را لمس کند صاحب فرزند پسر می‌شود و حالا از زنان بینوا که آرزوی پسر دارند، هر کدام 500 روپیه اخذ می‌کند تا این گاو ناقص‌الخلقه را لمس کنند.

بازار خرافه در هند بسیار گرم است و هر روز خبرهایی عجیب از این کشور در این باره به دنیا منتشر مخابره می‌شود. عروسی گاوها و تقدیس پسر دُم‌دار و نوزاد هشت دست و پا، از اخبار دیگر در این باره بوده است.منبع برترینها