آژانس عکس تهران: جشنواره انار در ضلع جنوبی مصلی تهران تا 30 آبان ماه برقرار است.منبع : برترینها