ایرنا: دریاچه ارومیه یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های آبی ایران است. این دریاچه که در سال‌های اخیر با بحران شدید کم‌آبی مواجه شده است هم‌اکنون به دنبال بارش‌های اخیر 28 سانتیمتر ارتفاع آب آن افزایش یافته است.


منبع : برترینها