خریدار اکواریوم با لیتراژ 100 لیتر
یا کسی که تو تهران سفارش ساخت اکواریوم بگیره!!!
لطفا کسانی که این امکان رو دارن و در تهران هستن پ خ بدن