باشگاه خبرنگاران: برگزاری جشنواره‌ی عقاب طلایی در قزاقستان از مراسم‌های باستانی و با اهمیت در این منطقه می‌باشد که بسیاری از شکارچیان را به این منطقه می‌کشاند .فعالیت‌های دیگری همچون اسب‌سواری و تیراندازی با کمان نیز در طول این جشنواره صورت می‌گیرد.منبع : برترینها