برترین ها: روباه ها از جمله حیوانات زیبایی هستند که رنگ پوست و جاذبه چشمان آنها زیاد است. معدن‌چی روسی به نام «ایوان کیسلوف» از زیبایی این حیوانات عکاسی کرده و زندگی آنها را در قالب عکس به تصویر کشیده است. این کارگرد معدن در مواقع بیکاری دوربینش را بر می دارد و از زندگی روباه های آن منطقه عکس بر می دارد.

در منطقه ای که این روباه ها زندگی می کنند، تقریبا هیچ حیوان دیگری دوام نمی آورد و نمی تواند از شدت سرما در اینجا زندگی کند. اما این روباه ها در این منطقه با هم در تعامل و زندگی هستند و حالشان هم بسیار خوب است. اینها را در عکس هایی که کیسلوف برداشته است می توان به خوبی دید و حس کرد.

منبع : برترینها