تاپ ناپ: یک خانواده آمریکایی در کلورادو هر روز صبح شاهد خالی شدن سطل آبشان بوده اند. این اتفاق از آنجا برای این خانواده مهم شد که خیلی ها منزل آن ها راجن زده می نامیدند. برای همین آنها تصمیم گرفتند که یک دوربین فیلمبرداری را در آن منطقه بگذارند تا شاهد اتفاقات روی داده در ساعات خواب شان باشد.تصاویر ضبط شده خود گویا است. ظاهرا هر روز صبح یک خرس گریزلی برای آب تنی مجانی وارد این سطل آب میشده است.منبع : برترینها