عصرایران: هجوم ملخ ها به مزارع کشاورزی مشکلات زیادی را برای کشاورزان بوجود آورده، که در صورت عدم مبارزه با این ملخ ها و ازدیاد آن ها ممکن است تمام محصولات کشاورزی منطقه از بین برود.


منبع : برترینها