برترین ها: «هانی بی» (زنبور عسل) گربه ای است دوست داشتنی که عاشق کوه پیمایی است! ما مدتی پیش سرپرستی این گربه کور را به عهده گرفتیم، و اکنون دو صاحب جدید دارد و در کنار 4 گربه دیگر زندگی می کند.


وقتی به کوه پیمایی می روم هانی بی را روی شانه هایم می گذارم و یا به او افسار می بندم و به دنبال خود می برم. مردم می گویند سگ را دوست داریم بخاطر اینکه می شود آن را به پیاده روی برد، اما هانی بی هم عاشق پیاده روی است!


منبع : برترینها