قرص مخمر آبجو مخصوص گربه

  • جهت پرپشت شدن و عدم ریزش موهای گربه
  • حاوی ویتامین های ب-کمپلکس
  • حمایت از متابولیسم بدن و تقویت اعصاب

  • محصولی از: Trixie