دیده بان حقوق حیوانات: شب گذشته یک خرس قهوه ای در ارتفاعات رودبار به شکلی فجیع کشته شد.به گفته منابع محلی این خرس که در تله سیمی گرفتار شده بود، به دلیل ناتوانی مسوولان در کنترل صحنه با مردم محلی درگیر شده و برخی افراد محلی را زخمی می کند. متعاقبا پس از ناتوانی در بیهوش کردن و کنترل حیوان و به دلیل نزدیکی غیرموجه محلی ها به حیوان که تحت فشار عصبی رفتار خطرناک بروز می دهد، حیوان با یک مرد محلی درگیر می شود. کنترل غلط شرایط امدادی شرایط را به گونه ای پیش می برد که خرس پس از شکسته شدن دندانها و زخمی شدن مکرر جهت پیشگیری از خطرات بیشتر کشته می شود.مسوولان سازمان حفاظت محیط زیست در تهران پس از کشته شدن خرس تا شب گذشته از مساله مطلع نشده بودند.همزمان با این خرس نگون بخت، خرس دیگری در ارتفاعات ایلام در میان صخره ها گرفتار شده بود که به دلیل مدیریت صحیح حادثه و اطلاع و راهنمایی دکتر مرعشی دامپزشک سازمان حفاظت محیط زیست، حیوان به درستی بیهوش شده و پس از رفع مشکل رهاسازی می شود.محیط زیست استان بدون اشاره به شرایط دقیق حادثه و علت وخامت شرایط صرفا از حمله خرسی به یک پیرمرد خبر داده است.اطلاعات تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.
پایگاه خبری دیده بان حقوق حیوانات