هماهنگی کامل در یک رابطه از طریق اعتماد بی چون و چرای طرفین نسبت به هم، نشان داده می شود. انسان و اسب هر دو باید با هماهنگی کامل با هم کار کنند. هماهنگی ما و اسب عامل اصلی موفقیت ما در ورزش سوارکاری است.


یکی از نشانه های هماهنگی انسان و اسب، تبعیت کامل اسب از انسان است که در ظریف ترین ارتباطات و همچنین در زبان بدن هر دو طرف بروز می کند.هر رابطه ای می تواند با مشکل روبرو شود. رابطه ممکن است دچار رکود شود یا پسرفت کند. در تربیت اسب هم ممکن است گاهی وضعیت بحرانی پیش بیاید.

اما این موضوع نباید باعث نا امیدی مان شود، چون افراد باتجربه ای هستند که می توانند در این راه کمکمان کنند.
با اینکه ما در رابطه با اسبمان از نظر جسمی طرف ضعیف تر بشمار می رویم، اما از نظر روحی و فکری از او قوی تر هستیم و بنابراین بهبود دادن رابطه بر عهده ماست: اسب که شریک ماست تنها می تواند به خواسته های ما پاسخ دهد. اگر او با خشم واکنش نشان دهد معلوم است که از ما اشتباهی سر زده است.در ارتباط با اسب، این نکته خیلی مهم است که در پس هر مشکل ابتدا خودمان را مقصر بدانیم. ما انسان هستیم و می توانیم فکر کنیم که کجای کار اشتباه بوده است، اما اسب قادر به این کار نیست.


بنابراین، با اسب تان مهربان باشید!
تربیت اسب باید در جهت ایجاد و رشد توانایی های جسمی و ذهنی اش باشد. اسب به طور طبیعی این استعدادها را در خودش دارد. اگر ما و اسبمان در این راستا حرکت کنیم، تمرین منظم در کنار استفاده از معیارهای آموزشی مراکز آموزش سوارکاری می تواند برایمان مفید باشد.همه ورزشکاران برای رسیدن به نهایت کمال تلاش نمی کنند، اما اسب فقط زمانی به رضایت می رسد که جلوی حرکت و رشدش گرفته نشود.در روند پیشرفت تدریجی همراه با اسبمان همیشه باید به یاد داشته باشیم که یک شبه نمی شود به جایی رسید.

برای موفقت در این راه، می توانیم از مربیان لایقی که از ما و اسبمان حمایت کرده و ما را به پیشرفت ترغیب می کنند کمک بگیریم. و قدم به قدم پیش برویم تا به مرحله دلخواهمان برسیم.


منبع:اختصاصی جهان اسب (دنیای اسب سابق)