برترین ها: ظاهرا برای خیلی ها، مقاومت در سلفی گرفتن با یک خرس بزرگ و پشمالو (و ترجیحا خطرناک)، بسیار دشوار شده است.


علیرغم هشدارهای سازمان جنگلداری آمریکا، علاقه عجیبی به این سلفی های احمقانه در میان گردشگران «سوت لیک تاهو» در کالیفرنیا رواج یافته است. به نظر می رسد اکثر افراد متوجه نیستند که خرس ها برخلاف ترسو بودنشان، موجوداتی غیرقابل پیش بینی و خطرناک هستند. «نانسی گیبسون»، سرپرست جنگل هشدار داد: «نمی توانیم اجازه دهیم گردشگران موقعیتهای خطرناکی برای خود و دیگران ایجاد کنند. آن ها با نزدیک شدن به خرس، خود را در معرض جراحات جدی و حتی مرگ قرار می دهند».


منبع : برترینها