با سلام
برای یک کار پژوهشی نیاز به 5 تا 10 جفت فنچ زبرای سالم دارم
ترجیحا فنچ ها رو میخوام از تبریز یا استان آذربایجانشرقی خریداری کنم و فنچ ها خانگی باشند (یعنی از مغازه دار ها نمیخوام بخرم چون محلی برای قرنطینه آنها رو ندارم و چون هزینه برای کار پژوهشی خواهد شد در نتیجه میخوام فنچ ها سالم و شاداب باشند)
دوستان عزیزی که فنچ زبرا دراند میتوانند از طریق پیام خصوصی بنده رو مطلع کنند
با نهایت احترام