برترین ها: شیر ابهت و جاذبه بسیاری دارد. این حیوانات، وحشی اما زیبا و نماد قدرت هستند. شیرها وقتی در طبیعت زندگی می کنند، تقریبا هیچ انسانی جرات نزدیک شدن به آنها را ندارند. اما امان از روزی که این حیوان، دست‌آموز انسان شود! آن وقت است که افسوسِ آن همه جذبه و هیبت این حیوان را خواهید خورد. از آن بدتر زمانی است که این شیرها برای انجام حرکات سیرک، مورد شکنجه هم قرار بگیرند.

یک سیرک در پرو، شیرها را مورد آزار و شکنجه قرار می داده است که در نتیجه آن، یکی از شیرها چشم خود را از دست داده است. سازمان حمایت از حیوانات، وقتی متوجه شد سیرک کشور پرو با حیوانات بدرفتاری دارد، شیرها را به خانه ای بهتر به دنور در کلورادو منتقل کرد.

تصاویری که در ادامه می بینید، نهایت قصاوت قلب انسان ها در برابر حیوان های زبان‌بسته را نشان می دهد. این موسسه مستقل حمایت از حیوانات، از سال 1980 میلادی کار خود را آغاز کرده و همیشه نقش رسیدگی و تیمار حیوانات را به عهده داشته است.منبع : برترینها