این مطالب آفای مرادی هستش در سایت نیک صالحی :

سلام


روش حمام آب شیرین
(این روش توسط نگارنده به صورت تجربی به دست آمده و از میان روش های انجام شده ی فراوان بهترین نتیجه را داشته است)
همانطور که اشاره شد این روش می تواند برای ماهی استرس زا باشد بنابراین باید با دقت صورت پذیرد. وسایل لازم جهت حمام دادن ماهی:
  1. یک سطل تمیز و مناسب با توجه به اندازه ی ماهی
  2. مقداری ضد استرس
  3. مقداری آب فیلتر شده با روش اسمز معکوس(RO) و یا آب معدنی (در حدود 5 لیتر)
  4. لیوان یا ظرفی تمیز جهت انتقال آب از آکواریومی که ماهی در آن قرار داشته استبا توجه به اندازه ی ماهی، سطل مناسبی را در نظر بگیرید که سطلی با ظرفیت 7 لیتر می تواند برای بیشتر ماهی ها مناسب باشد. با استفاده از یک لیوان یا ظرف تمیز، مقداری آب از آکواریوم برداشته و در سطل بریزید به نحوی که تمام بدن ماهی مریض در زیر آب قرار بگیرد. سپس ماهی را با تور یا وسیله ی مناسب دیگری گرفته و به داخل سطل انتقال دهید. 20 قطره(یک میلی لیتر) از محلول ضد استرس را به ازای هر 4 لیتر از آب سطل(آبی که بعداً نیز اضافه می شود محاسبه شود) به داخل سطل می ریزیم و آرام به هم می زنیم تا محلول به صورت یکنواخت پراکنده شود. سپس با استفاده از لیوان، آرام آرام آب شیرین را به آب سطل اضافه می کنیم تا آب شیرین اضافه شده به میزان 3 برابر آب شور اولیه شود. این کار را در مدت زمان 10 دقیقه انجام دهید. سپس 5 دقیقه ی دیگر صبر کنید و ماهی را با استفاده از یک تور مناسب به داخل آکواریوم اصلی بازگردانید. این کار را تا 6 الی 7 روز ادامه دهید(روزی یک الی دو مرتبه) و هر بار مدت حمام دادن را 3 الی 4 دقیقه اضافه نمایید تا حداکثر به مدت زمان 30 الی 40 دقیقه برسید و میزان آب شیرین اضافه شده به آب سطل را نیز به 8 برابر افزایش دهید. برخی نکات بسیار مهم که باید مورد توجه قرار دهید:
  • سعی کنید دمای آب شیرین با آب شور داخل سطل یکسان باشد(اختلاف دمای یک الی دو درجه ی سانتی گراد قابل قبول است)
  • در حالتی حرفه ای تر می توانید قبل از افزودن آب شیرین به داخل سطل کمی افزاینده ی ph به آب شیرین اضافه نمایید و میزان آن را به عدد 8 الی 8/4 برسانید
  • حتماً دقت کنید در صورت وارد شدن استرس بیش از حد به ماهی که به صورت نفس زدن ها و حرکات سریع ماهی و یا در برخی مواقع خوابیدن در کف بروز می کند عمل حمام دادن را متوقف کرده و ماهی را به داخل آکواریوم انتقال دهید.
  • در صورت عدم مشاهده ی بهبودی، پس از 7 روز حمام دادن، این روش را قطع نموده و سایر روش های درمانی را اجرا نمایید
  • در صورتی که ماهی علی رغم بیماری در وضعیت سلامت مناسبی باشد یعنی به تغذیه ادامه دهد می توانید از سایر روش های درمانی مانند استفاده از دارو در تانک فرنطینه و یا افزودن مولتی ویتامین و عصاره ی سیر به غذای آن به صورت همزمان با حمام دادن آب شیرین نیز استفاده نمایید.
  • از حمام دادن ماهیان دارای زخم های پوستی بپرهیزید زیرا موجب مرگ ماهی می شوددر برخی منابع روش حمام آب شیرین ماهی ها را به صورت قراردادن مستقیم ماهی بیمار در آب شیرین(آب معدنی یا آب RO) به مدت حداکثر 5 الی 10 دقیقه توصیه می کنند. در این حالت دما و PH آب شیرین مورد نظر را مشابه با آب شور آکواریوم تنظیم می کنند. اما همانطور که گفته شد ما (مولفین کتاب) در درمان ماهی های خود از روش فوق استفاده می کنیم که تاکنون روش موفقی بوده است.