۱۱ آبان ۱۳۹۳
پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: در رخدادی کم نظیر محیط بانان شهرستان اردکان یزد مستقر در پناهگاه حیات وحش دره انجیر موفق شدند با ردیابی مسیر حرکت و بررسی علائم بجا مانده از یوزپلنگ، تصاویر شگفت انگیزی را از سه یوزپلنگ آسیایی به ثبت برسانند.


جواد شکوهی مسئول پناهگاه حیات وحش دره انجیر در این باره گفت: پس از مدتی بررسی ردپا و علائم بجا مانده، موفق شدیم مسیر تردد یوزپلنگ را شناسایی نموده و سپس یک دوربین تله ای در مکانی که بیشترین احتمال حضور یوز می رفت را نصب نمودیم.………………
…نصب دوربین تله ای توسط محیط بان اکبر جعفرپور و جواد شکوهی در مقابل یک درخت

جواد شکوهی گفت: دوربین را در تاریخ سه شنبه ۹۳/۷/۲۲ در مقابل یک درخت که احتمال میدادیم یوز برای استراحت یا تعیین قلمرو در کنار آن حاضر شود نصب نمودیم.
تا روز یکشنبه مورخ ۹۳/۷/۲۷ تنها یک کبک از مقابل دوربین عبور کرده و تصویر آن ثبت شده بود.

روز دوشنبه ۹۳/۷/۲۸ یک روباه از مقابل دوربین عبور کرد و تا سه روز بعد از آن هیچ تصویری توسط دوربین ثبت نشد.

در روز پنجشنبه ۹۳/۸/۱ یک کاراکال در مقابل دوربین قرار گرفته و تصویر آن به ثبت رسید.


نهایتا در روز جمعه مورخ ۹۳/۸/۲ ساعت ۵٫۳۶ بامداد ابتدا تصویر یک یوزپلنگ و سپس تصویر دو یوزپلنگ دیگر به ثبت رسید که البته هر سه یوز همراه هم بودند اما همزمان در مقابل دوربین قرار نگرفتند.
منبع:دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران