یک محقق ایرانی موفق به ساخت فیلتر نانویی شد که از طریق آن می توان بیماری های آبزیان پرورشی را پیشگیری کرد.


سید علی جوهری- ایده پرداز فیلتر نانو ذارت نقره جهت پیشگیری و کنترل بیماری های آبزیان پرورشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از آنجایی که شیوع بیماری ها یکی از عوامل مهم ایجاد خسارت به صنعت تکثیر و پرورش آبزیان است، به فکر پیشگیری و کنترل بیماری آبزیان به روش نانو افتادیم.
وی با بیان اینکه بیشتر بیماری های آبزیان از طریق آب آلوده به میکروارگانیسم ها منتقل می شود، اذعان داشت: در این سیستم با استفاده غیرمستقیم از نانو ذرات نقره در قالب فیلترهای تصفیه آب، اقدامات موثری جهت پیشگیری و کنترل بیماری های آبزیان به وجود آوردم.
وی از مزیت های این طرح توضیح داد و گفت: با استفاده از نانو ذرات نقره می توان از ورود، شیوع و گسترش انواع بیماری های قارچی و باکتریایی در مزارع پرورش آبزیان جلوگیری کرد.
جوهری با بیان اینکه استفاده از این روش، نرخ بازماندگی و افزایش سود پرورش دهندگان را به دنبال دارد، اظهار داشت: با استفاده از نانو ذرات نقره می توان به صورت کامل از آنتی بیوتیک ها و داروهای شیمیایی در پرورش آبیان بی نیاز بود.
جوهری از کاربردهای استفاده از نانو ذارت نقره جهت پیشگیری بیماری های آبزیان پرورشی توضیح داد و گفت: با استفاده از این روش می توان به تصفیه میکروبی و گندزدایی آب ورودی و خروجی مزارع تکثیر و پرورش آبزیان پرداخت.
وی عنوان کرد: از این فیلتر می توان در سیستم فیلتراسیون آب آکواریوم خانگی و تجاری نیز استفاده کرد.منبع : آکوا بیس