فرارو: برخی از مارها از ترکیب رنگ بسیار زیبایی برخوردارند و البته که بعضی از آنها هرچه زیباترند، خطرناکترند.

منبع : برترینها