این دوتا گربه حدودا 4 ماه و نر در تهران و یا کرج واگذار میشن.
خیلی بهم وابسته هستند برای همین فقط و فقط باهمدیگه واگذار میشند
.
09125343814

برای پرسیدن هر سوالی با شماره گذاشته شده تماس بگیرید