سلام دوستان
دو تا مرغ عشق ماده که در تاپیکم معرفی کرده ام (پسته و نیلو ) به صورت رایگان واگذار میشوند .
دلیلش هم این است که نیاز به جفت دارند و من به دلیل مخالفت خانواده نمیتوانم برایشان جفت تهیه کنم .

فقط و فقط به شخصی با این شرایط واگذار میشود:

1- پرنده ها در محیط خانه به صورت آزاد نگهداری شوند . چون این حیوان ها به هیچ عنوان عادت به قفس ندارند . حتی شبها هم روی استند هایشان میخوابند .

2 - حد اقل دو یا چند نر جفت نخورده موجود باشد که این حیوانها برای خودشان جفت انتخاب کنند .

3 - تحویل حضوری و فقط در تهران (امکان ارسال ندارم ، باید خودتان تشریف بیاورید ببرید )


این حیوانها بسیار بازیگوش و بانمک هستند . روی سر و شانه ی آدم ها مینشینند و بازی میکنند . سالم و سرحال هستند .


پستهنیلوعکس های بیشتر در تاپیک معرفی موجود است .