ایرنا: هزاران قطعه ماهی ریز ساردین در ساحل بزرگ ترین اسکله صیادی کشور در بندر کنارک به دلایل نامعلوم تلف شدند.


منبع : برترینها