یک عدد کپسول 10 لیتری پر به همره رگلاتور مارک up بفروش میرسد
1 عدد حباب شمار مارک Dymax هم اشانتیون تقدیم میشود

قیمت 210 تومن
بر ای خودم 270 تموم شدامکان ارسال میباشد
تحویل : با هماهنگی