نقش عمده دولت ها در تخریب محیط زیست
مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه مردم نقش ناچیزی در تخریب محیط زیست دارند، گفت: دولت ها و مجری های قانون بیشترین نقش را در تخریب محیط زیست دارند.

به گزارش زیست آنلاین به تقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، سعید نمکی در دهمین نشست تدوین برنامه ششم توسعه در سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه متولی آموزش زیست محیطی فقط سازمان حفاظت محیط زیست نیست، افزود: باید رویکردها و نگاه ها در آموزش محیط زیستی تغییر کند.

وی اظهار کرد: بزرگترین عامل توسعه انسان است نه منابع و تجهیزات، انسان ها را منابع را خلق و نهایت استفاده را می کنند.

به گفته وی، بزرگترین ضعف سازمان حفاظت محیط زیست بدنه کارشناسی آن است که باید برای توانمند سازی آن برنامه ریزی شود.

وی ادامه داد: علاوه بر صدا و سیما، باید نقش قضات و نمایندگان مجلس و مجری های قانون در آموزش محیط زیست دیده شود.

همچنین زهرا جواهریان مدیر کل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست به بیان چالش ها و مشکلات برنامه پنجم از نظر توسعه پایدار پرداخت و گفت: برنامه ششم به سمت توسعه پایدار پیش رود.

همچنین در ادامه پیش نویس سیاست های کلی برنامه ششم مورد بررسی اعضای کمیته تدوین برنامه ششم قرار گرفت و ملاحظات زیست محیطی در این سیاست ها با نظرات کمیته تدوین برنامه ششم اعمال شد.

دهمین نشست تدوین برنامه ششم توسعه در سازمان حفاظت محیط زیست با حضور مدیران کل و روسای کارگروه های نظام جامع برنامه ریزی، نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و نمایندگان دانشگاه محیط زیست امروز - دوشنبه - در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.منبع:زیست آنلاین