گام سوم کمپین «سیرک نه!» در گلستان؛ «نه» گفتن سومین استان به حیوان آزاری در سیرک ها/ سه استان بعدی در انتظار پیوستن رسمی به کمپیندیده بان حقوق حیوانات
: گلستان سبز شد و به کمپین «سیرک نه!» پیوست.در ادامه اقدام ترویجی برای ممنوعیت گام به گام فعالیت سیرک ها، استان گلستان نیز به کمپین «سیرک نه!» پیوست و از این پس در استان گلستان هیچ سیرکی مجوز نمایش حیات وحش نخواهد گرفت.در پی درخواست نماینده دیده بان حقوق حیوانات از اسماعیل مهاجر مدیر اداره کل محیط زیست گلستان، ممنوعیت فعالیت سیرک های حیوانات در این استان به صورت رسمی به معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام شد.

در همین راستا رونوشت مجموعه استفتاهای انجام شده توسط دیده بان که منجر به صدور حکم حرمت حیوان آزاری در سیرک ها شده است، به عزیزان تقدیم خواهد شد و تقدیر از این تصمیم در نخستین مراسم مرتبط انجام می شود.


مدیر اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان به اندیشه سبز مردم استان گلستان اشاره کرده و ظلم، اسارت و آسیب وارده به حیوانات در سیرک ها را مستند به بازدیدهای انجام شده توسط کارشناسان تایید کرده اند.


دکتر مهاجر همچنین اعلام کرده اند با عنایت به اعلام ممنوعیت نمایش سیرک حیوانات در استان های خراسان رضوی و قم به دلیل ظلم به حیوانات و مغایرت های مذهبی، اداره کل گلستان نیز برگزاری و اجرای هرگونه سیرک حیوانات در استان را ممنوع کرده است.
دیده بان حقوق حیوانات در یک اقدام ترویجی و در هماهنگی با ارگان های تراز اول بین المللی در زمینه حقوق حیوانات تلاش خواهد داشت گام به گام عرصه را بر سیرک های معدود حیات وحش بسته و استان به استان صدور مجوز فعالیت برای سیرک های حیات وحش را منع نماید.


در دو گام نخست، موافقت مدیران استان خراسان رضوی و قم حاصل شده بود و اینک گلستان سومین استان سبز نام می گیرد.


اکیپ هایی از این مجموعه به استان های مختلف عزیمت کرده و تلاش می کنند در مذاکره با مسوولان تراز اول هر استان، از فعالیت سیرک ها جلوگیری کنند. سه استان دیگر نیز به زودی رسما به این کمپین خواهند پیوست.


امیدواریم هرچه زودتر شاهد روزی باشیم که تمام استان ها در نقشه کشورمان رنگ سبز بگیرند.طرح: آیدین ارجمندیمنبع:
دیده بان حقوق حیوانات