سر و صدای کاکاتو در فضای باز

molly کاکادوی ملوکانی که با جیغ زدن و سر و صداهایی که ایجاد میکنه همسایه ها و همینطور صاحبش رو آزار میده ( به گفته صاحب طوطی )