اسم معمول: Cardamine(کاردماین)
اسم لاتین: Cardamine lyrata

این گیاه زیبا متعلق به آسیا جنوب شرقی (چین، کره، ژاپن) می باشد و متعلق به خانواده Brassicaceae می باشد.
این گیاه زیبا به نور متوسط – خیلی زیاد نیاز دارد.
سرعت رشد این گیاه سریع است و شما میتونید در جلوی تانک یا در وسط تانکتون این گیاه زیبا رو رو بکارید. این گیاه بهتره به شکل دسته ای یا گروهی کاشته شود.
این گیاه نگهداری چندان سختی نداره و سطح نگهداری این گیاه ساده - متوسط است.
دمای قابل تحمل این گیاه 15-24 درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود الیته تو بعضی از منابع و فرم ها خارجی 18-25 درجه سانتی گراد پیشنهاد شده است. دوستان دقت شود که به هیچ وجه دمای تانک که این گیاه در آن کاشته شده است بیشتر از 28 درجه سانتی گراد نشود زیرا در سریعترین زمان ممکن این گیاه نابود می شود.
محدوده PH این گیاه 6-8 است و سختی (GH) قابل تحمل این گیاه 4-20 dh می باشد.
دوستان این گیاه با Hydrocotyle leucocephala (گیاه فدح مریم برزیلی) اشتباه نشود این دو شباهت زیادی با هم دارند اما شکل ظاهری برگهایشان متفاوت است عکس های ذیل مربوط به این گیاه زیبا می باشد وبا کمی دقت تفاوت شان قبال مشاهده است. (منبع عکس ها گوگل)منابع:
http://www.plantedtank.net/forums/my...ne_lyrata.html
http://192.38.244.204/productcard_1.asp?id=024
http://www.plantedtanks.co.uk/cardam...ress-176-p.asp
[URL="http://www.aquariumplants.com/Cardamine_Cardamine_lyrata_p/bp009.htm"]http://www.aquariumplants.com/Cardamine_Cardamine_lyrata_p/bp009.htm[/URL