سلام
فروش موج ساز مارک SEIO 320 اکبند و بدونه کارکرد
قیمت 65 هزار تومان
تحویل فقط در تهران مترو امام خمینی
پیگیری در پیام خصوصی