برترین ها: موش به ذاته یادآور آلودگی و طاعون و بیماری است. به‌ویژه این موش‌هایی که در گوشه و کنار سطل‌های زباله دیده می‌شوند ترس زیادی دارند. اما همه این جماعت کوچک هم زشت و بیماری‌زا نیستند. برخی از کوچولوهای آنها به‌قدری زیبا هستند که آدم دوست دارد نوازششان کند.

از میان آنها باید به انواع همستر یا موش‌های ریز قهوه‌ای اشاره کرد که در طبیعت آزادانه زندگی می‌کنند و هیچ خطری هم برای هیچ‌کسی ندارند. ما در این آلبوم تصویری، 28 عکس از لحظه‌های زیبای موش‌های چشم دکمه‌ای و دوست‌داشتنی برایتان انتخاب کرده‌ایم تا همانند ما از دیدن آنها لبخند روی لب‌هایتان بنشیند.
























































منبع : برترینها