چگونه با آلرژی به گربه مقابله کنیم؟

اگر عاشق گربه ها هستید اما به آنها حساسیت دارید، میتوانید تا زمانی که این حساسیت شدید نباشد با گربه تان زندگی کنید.

1 - یک اتاق را تعیین کنید ( بهتر است اتاق خواب تان باشد) ، به گربه اجازه ندهید که در اتاق یا بر روی بالش و تشک شما بخوابد.

2 - دست های خود را بعد از نوازش و رسیدگی به گربه با آب و صابون بشویید.


3 - اکثر مردم به خز و موهای گربه حساسیت ندارند ، بلکه به بزاق دهان و یا شوره او آلرژی دارند.
4- صورت او را از خود دور نگه دارید.5 - گربه تان را هر روز با آب مقطر پاک کنید .آب مقطر مواد حساسیت زا(آلرژن ) پوست او را خنثی میکند.


6 - دستگاه تصفیه هوا در خانه داشته باشید.7 - افزایش تعداد گربه ها در خانه ، احتمال ایجاد واکنش های آلرژیک را افزایش خواهد داد.8 - از دست زدن به چشم هایتان بعد از نوازش گربه جلوگیری کنید.


هشدار


  • مراقب باشید که پرورش دهندگان شما را فریب ندهند ، برخی از آنها ادعا میکنند که نژاد هایی که به دست شما میدهند حساسیت زا نیستند. اما این حقیقت ندارد شما ممکن است به بزاق گربه حساسیت داشته باشید که این شامل گربه های بی مو نیز خواهد بود . .گاهی اوقات نیز حساسیت به گربه های بی مو بیشتر از گربه های مودار بوده است!


مترجم : نهال (NahaL)
منبع : WikiWho.com