تعیین جنسیت بچه گربه


تعیین جنسیت گربه میتواند مشکل باشد ، به خصوص اگر هیچ گربه دیگری ( یا بچه گربه ) برای مقایسه آناتومی وجود نداشته باشد.

در این مقاله برای تشخیص جنسیت بچه گربه به چند نکته اشاره خواهیم کرد.
اگر رابطه خوبی با گربه تان دارید و او نسبتا آرام است دم او را بالا بگیرید ، اگر اجازه این کار را به شما نمیدهد باید از یکی از دوستان یا اعضای خانوادتان کمک بگیرید .
کمی سر او را نوازش کرده و او را بخارانید ، سپس به آرامی دمش را بالا بگیرید.
سپس شما اندام تناسلی و مقعد بچه گربه را مشاهده میکنید. فاصله مقعد و ناحیه تناسلی گربه های نر بیشتر از ماده ها میباشد.
در بچه گربه های نر فاصله حدود 1/2 اینچ ، و در گربه نر بالغ بیش از 1 اینچ میباشد.

در بچه گربه های ماده تقریبا در مجاورت هم قرار دارند و در گربه ماده بالغ فاصله کمتر از 1/2 اینچ می باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر و تعیین جنسیت بچه گربه تان، به عکس و توضیحات زیر توجه کنید.مقایسه دو جنس میتواند در تشخیص جنسیت مفید باشد. فاصله بین مقعد و مجاری ادراری در نرها بیشتر از ماده ها است.

ترجمه : نهال (NahaL)

منبع :PetMd.com