معاون سازمان محیط زیست:

اقدامات دیپلماتیک برای احیا «هامون» در حال انجام استرایزنی‌های زیادی از سوی ریاست جمهور و رییس سازمان محیط زیست کشور در خصوص گرفتن حق آبه هامون از کشور افغانستان در حال انجام است.

به گزارش زیست آنلاین به نقل از ایسنا احمد کیخا اظهار کرد: متاسفانه اگر به رفع مشکلات تالاب هامون بصورت جدی پرداخته نشود به یک فاجعه زیست محیطی تبدیل می‌شود.

معاون سازمان محیط زیست کشور خاطرنشان کرد: رایزنی‌های زیادی از سوی ریاست جمهور و رییس سازمان محیط زیست کشور در خصوص گرفتن حق آبه هامون از کشور افغانستان در حال انجام است.

وی تصریح کرد: با انجام اقدامات علمی و عملی تا کنون توانسته‌ایم بخشی از آب تالاب را حفظ کنیم اما با توجه به گرمای زیاد و وزش بادهای شدید سیستان این تالاب دوباره در مرز خشکی کامل قرار گرفته است.

کیخا بیان کرد: خشک شدن هامون، بادهای موسمی سیستان را به طوفان‌های سهمگین تبدیل کرده است.

وی به آبگیری نشدن هامون به علت کاهش آورد رودخانه هیرمند اشاره کرد و ادامه داد: این استان 16 سالی است که دچار خشکسالی شده و در این مدت هم دریاچه هامون که وابسته به آب رودخانه هیرمند در افغانستان است، به علت کاهش آورد رودخانه، آبگیری نشده است.

وی تاکید کرد: دولت مصمم است تا مشکلات تالاب هامون را با مشارکت افغانستان بر طرف کند.