دیده بان حقوق حیوانات: پنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشور زیبایی اسب اصیل عرب در مجموعه سوارکاری کردان کرج برگزار شد.

عکس: حسین اسماعیلی/ مهر