خبرگزاری مهر: گروهی از بوفالوهای وحشی در پارک ملی کروگر آفریقای جنوبی به یک شیر تنها حمله می کنند و با وارد کردن لگدهای مکرر به سر شیر، موجب مرگ آن می شوند.منبع : برترینها