فرارو: تمساح درنده در مقابله با یک خرچنگ که پوزه او را نیشگون گرفته بود کاری از پیش نبرد.

"فیلیپ لانو" عکاس آماتور ساکن کارولینای جنوبی که برای گردش و عکاسی به پارک ایالتی هانتینگتون رفته بود توانست از لحظه نیشگون گرفتن این خرچنگ عکاسی کند.

این اتفاق زمانی می‌افتد که تمساح برای خوردن خرچنگ از پشت و به آرامی به او نزدیک می‌شود و درست در لحظه ای که تمساح خیال می کند شکار را غافلگیر کرده خرچنگ متوجه او می شود و در مقابل پوزه او موضع می‌گیرد. در یک لحظه حیوان کوچک اندام با چنگال خود پوزه تمساح را نیشگون می گیرد و حیوان درنده که حالا کاملا غافلگیر شده نمی تواند هیچ عکس العملی نشان دهد. تا تمساح به خود بیاید خرچنگ جابجا و به سرعت لای گل و لای مخفی می‌شود.

منبع : برترینها