تاپ ناپ: یکی از سایت های خبری خارجی ادعا میکند که این جانور عجیب حاصل ترکیب دو نژاد گربه و حیوانی به نام تنبل میباشد. هر چند که نمیتوانیم صحت آنرا تایید کنیم ولی به هر صورت دیدن آن را از شما دریغ نمیکنیم.منبع : برترینها