دستورالعمل جدید برای سیرک‌ها
رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان محیط زیست از نهایی و اجرایی شدن دستورالعمل سیرک‌ها خبر داد.

به گزارش زیست آنلاین به نقل از ایسنا امیرحسین داداشی افزود: دراین دستورالعمل، ضوابط نگهداری و نمایش حیوانات در سیرک مشخص شده است و براساس دستورالعمل جدید، سیرک‌ها تنها مجاز به نگهداری 25 حیوان که تنها 10 گونه آن گوشتخوار و سایر حیوانات از گونه‌های دیگر هستند، می‌باشند.

وی درخصوص جایگاه‌های نگهداری حیوانات در سیرک‌ها گفت: در گذشته جایگاه‌های نگهداری با محل نمایش حیوانات یکسان بود اما طبق دستورالعمل فعلی، نمی‌توان چنین شرایطی ادامه داشته باشد.
به گفته وی، تمامی نکات دستورالعمل فعلی براساس نظر اساتید دانشگاه و کارشناسان این حوزه کامل شده است.

رئیس اداره ساماندهی و هماهنگی امور مناطق سازمان محیط زیست در پایان اعلام کرد: تنها سیرک‌هایی مجوز نمایش دارند که تقاضای مجوز داده باشند و براساس این ضوابط شرایط آنها ارزیابی شده باشد.

پیش از این، مسعود عالیخانی، مدیر دفتر صید و شکار سازمان محیط زیست در ارتباط با دستورالعمل‌های سیرک‌ها اشاره گفته بود: در این دستورالعمل‌ها، تعریف سیرک، گونه‌های قابل نمایش، شرایط محل برگزاری، نما و وضعیت کلی سیرک قید شده بود که این دستورالعمل تا کنون مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ اما زمانی که آن را بازبینی کردیم به این نتیجه رسیدیم که دستور فعلی برای وضع امروز مناسب نیست و باید در آن بازنگری شود و سعی کرده‌ایم استانداردهای این دستوالعمل را تا حدودی سختگیرانه تعریف کنیم تا سیرک‌ها به خود اجازه فعالیت به این شکل کنونی را ندهند.

به گزارش ایسنا، اکنون این دستورالعمل نهایی شده است و بایدمنتظر باشیم تا ببینیم آیا این دستورالعمل بر حیوان‌آزاری در سیرک‌ها خاتمه خواهد داد؟


منبع:ایسنا